The Sims 3

Kody do gry

Kody i sztuczki 

Jeśli chcesz wprowadzić kody do gry The Sims™ 2, najpierw otwórz konsolę komend, jednocześnie wciskając klawisze Ctrl, Shift i C. Zauważ, że istotna jest wielkość liter wpisywanych kodów.

 
The Sims™ 2
Kod Działanie
Kaching Dodatkowe pieniądze 1000.
Motherlode Dodatkowe pieniądze 50000.
Moveobjects on/off Możliwość budowy poza granicami działki i poruszanie zwykle niedostępnymi obiektami (np. śmietnikiem, skrzynką na listy, a także Simami).
Aging on/off Włącza lub wyłącza tryb starzenia się Simów.
StretchSkeleton (2.0-0.5) Twój Sim staje się wyższy lub niższy. Wartość "2.0" sprawia, że jest dwa razy wyższy, a "0.5", o połowę mniejszy.
intProp maxNumOfVisitingSims [liczba gości] Możesz zaprosić więcej lub mniej gości na imprezę. Standardowa liczba na szybszych komputerach to 8.
boolProp snapObjectsToGrid [true/false] Wartość "false" sprawa, że możesz stawiać przedmioty nie trzymając się siatki.
boolprop constrainFloorElevation [true/false] Wartość "false" sprawia, że możesz kształtować teren, gdy znajduje się na nim podłoga, przedmioty, ściany itp.
boolProp simShadows [true/false] Włącza lub wyłącza cień Sima.
intProp censorGridSize 0 Wyłącza cenzurę. Ten kod nie działa w dodatku Nocne życie i nowszych.
floatProp tvVolume [0.0-1.0] Telewizor działa ciszej lub głośniej. Standardowa wartość to "0.5".
boolProp displayPaths [true/false] Widzisz ścieżkę, po której porusza się Sim.
faceBlendLimits on/off Tworząc dziecko w CAS można wyłączyć twarzowe ograniczenia
boolprop lotWater [true/false] Usuwa lub przywraca wodę z parceli.
boolprop lotTerrainPaints [true/false] Usuwa lub przywraca pokrycia terenu z parceli.
boolprop showFloorGrid [true/false] Możliwość ukrycia siatki w trybie kupowania i budowy.
boolprop objectShadows [true/false] Włącza lub wyłącza cienie obiektów.
boolProp guob [true/false] Włącza lub wyłącza cienie obiektów znajdujących się wewnątrz domu.
boolprop renderSelectedSimLevel [true/false] Otacza ścianą wybranego Sima, aby nie mógł odejść.
boolprop locktiles [true/false] Możliwość położenia podłogi poza domem np. na asfaltowej drodze.
boolprop reflectionWithExtraViewer [true/false] Włącza lub wyłącza odbicia w lustrach.
boolprop renderInsideObjectOnlyOnSelectedSimLevel [true/false] Pokazuje przedmioty tylko na piętrze, na którym znajduje się wybrany Sim.
boolprop renderSelectedSimLevel [true/false] Pokazuje podłogę, na której znajduje się wybrany Sim. Pozostałe są ukryte.
deleteAllCharacters Usuwa wszystkie rodziny Simów z danej okolicy.
TerrainType desert/temperate/dirt/concrete Zmienia rodzaj pokrycia terenu w okolicy. Wartości: "desert" - pustynia; "temperate" - zarośla; "dirt" - bagna; "concrete" - beton.
boolprop displayNeighborhoodProps [true/false] Włącza lub wyłącza wszystkie kamienie i skały znajdujące się w okolicy.
boolprop displayNeighborhoodRoads [true/false] Włącza lub wyłącza ulice w okolicy.
boolprop displayNeighborhoodFlora [true/false] Włącza lub wyłącza roślinność w okolicy.
boolprop displayNeighborhoodWater [true/false] Włącza lub wyłącza wodę w okolicy.
boolprop displayLotImposters [true/false] Włącza lub wyłącza widok domów w okolicy.
boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel [true/false] Włącza lub wyłącza widok mostów w okolicy.
boolprop lotTerrainLighting [true/false] Parcele nie będą podświetlane po najechaniu na nie kursorem myszy.
boolprop carsCompact [true/false] Samochody w okolicy są bardziej szczegółowe.
boolprop ShowLotPackageFilename [true/false] Pokazuje nazwę pliku domu, nad którym znajduje się kursor.
boolprop nhoodWaterReflection [true/false] Włącza lub wyłącza odbicia obiektów od wody w okolicy.
boolProp carsOnRight [true/false] Wartość "false" sprawia, że samochody mogą jeździć po lewej stronie ulicy.
boolprop lotTerrainCanvas [true/false] Trawa staje się niebieska.
gameVersion Pokazuje wersję gry.
 
 
The Sims™ 2 Na studiach
Kod Działanie
boolProp allow45DegreeAngleOfRotation [true/false] Możliwość stawiania przedmiotów pod kątek 45 stopni. Pomagają przy tym klawisze "<" i ">".
setHighestAllowedLevel [numer pięter] Możliwość budowy większej liczby pięter niż 5. Jeżeli będzie ich 15 gra wyłączy się z powodu błędu.
boolProp dormSpecificToolsDisabled [true/false] Odblokowuje tryb budowy w akademiku.
changeLotZoning [residential | community | greek | dorm | secretsociety] Zmienia rodzaj parceli, na której się znajdujemy. Wartości: "residental" - teren mieszkalny; "community" - społeczność; "greek" - grecki(?); "dorm" - lokale do wynajęcia; "secretsociety" - tajne stowarzyszenie.
 
 
The Sims™ 2 Nocne życie
Kod Działanie
familyfunds [Familyname] # Możliwość dodania lub odebrania pieniędzy dowolnej rodzinie. Przykład poprawnie wpisanego kodu: "familyfunds Ćwir + 10000" lub "familyfounds Ćwir - 10000".
roofslopeangle [15-75] Zmienia kąt nachylenia wszystkich dachów znajdujących na parceli.
showHeadlines [on/off] Możliwość ukrycia myśli Sima znajdujących się w chmurkach nad nim.
unlockCareerRewards Odblokowuje wszystkie nagrody za osiągnięcia zawodowe.
MaxMotives Wszystkie potrzeby Sima zostają zaspokojone.
motiveDecay [on/off] Włącza lub wyłącza wskaźniki opadania potrzeb.
aspirationPoints [liczba punktów aspiracji] Możliwość dodania dowolnej liczby punktów aspiracji.
lockAspiration [on/off] Włącza lub wyłącza wskaźnik opadania poziomu aspiracji.
aspirationLevel [0-5] Zmienia poziom aspiracji. Wartość "0" - najniższy, wartość "5" - najwyższy (platynowy).
 
 
The Sims™ 2 Własny biznes
Kod Działanie
AddneighbortoFamilycheat [on/off] Jeśli jesteś w otoczeniu, wciśnij SHIFT i kliknij lewym przyciskiem myszy na wybraną parcelę, aby przydzielić ją dowolnej rodzinie.
Forcetwins Aktywny Sim będzie w ciąży i urodzi bliźniaki.
Plumbbob toggle [on/off] Górna część ciała Sima staje się niewidoczna.
 
 
The Sims™ 2 Zwierzaki
Kod Działanie
DeleteAllObjects [Doors/Windows/Stairs] Usuwa wszystkie obiekty: Drzwi, Okna, Schody
DeleteAllWalls Usuwa wszystkie ściany na parceli
DeleteAllHalfWalls Usuwa wszystkie "półścianki"
DeleteAllFences Usuwa wszystkie płoty/ogrodzenia
DeleteAllAwnings Usuwa markizy
IndividualRoofSlopeAngle [15/75] "Narzędzie" które pozwala ustalić pochyłość dachu
boolprop DisablePuppyKittenAging [true/false] Włącza/Wyłącza starzenie się psów i kotów.
boolprop ControlPets [on/off] Włącza/Wyłącza kontrolę nad zwierzęciem
boolprop ShowCatalogePFlags[true/false] Uruchamia pokazywanie etykiet przy przedmiotach z którego dodatku pochodzi.
 
 
The Sims™ 2 Cztery Pory Roku
Kod Działanie
bugJarTimeDecay [on|off] Sprawia, że świetliki złapane do słoika nigdy nie umierają tworząc piękną lampę!
 
 
The Sims™ 2 Podróże
Kod Działanie
changelotzoning [residential | community | hotel] Zmienia typ odpowiedniej parceli: residential (mieszkalna), community (publiczna), hotel. Zanim zmienisz typ parceli używając tego kodu, sprawdź, czy nie mieszka tam żaden Sim. Aby użyć tego kodu, wejdź na parcelę, której typ chcesz zmienić, a następnie wpisz kod, wybierając jedną z podanych opcji.
 
 
The Sims™ 2 Czas Wolny
Kod Działanie
modifyNeighborhoodTerrain [on | off] Ten kod umożliwia modyfikowanie terenu otoczenia, przez podnoszenie go lub obniżanie. Aby użyć tego kodu, otwórz podgląd otoczenia, a następnie wprowadź kod "modifyNeighborhoodTerrain on" (bez cudzysłowów) i kliknij na obszarze, który chcesz zmodyfikować. Aby wybrać większy teren, kliknij i przeciągnij kursor, podświetlając wybrany obszar. Wciskaj klawisze [ lub ], aby szybko podnosić lub obniżać teren, albo klawisz , aby wyrównać teren. Po zakończeniu modyfikacji, wpisz "modifyNeighborhoodTerrain off" w oknie kodów (ponownie, bez cudzysłowów).                                                
Kod Działanie
PrintLotClassification [low/medium/high] Brak wyjaśnienia skutków wprowadzenia kodu.
apartmentBuildBuyRestrictions [on/off] Odblokowanie trybu budowania/kupowania na parceli osiedla.
changeLotZoning [apartmentbase/apartmentsublot/secretwitchlot] Zawartość apartmentbase zmienia typ parceli na mieszkalną.

Kody do The sims 3


                    


 
Kod Działanie
Kaching Dodatkowe pieniądze 1000.
Motherlode Dodatkowe pieniądze 50000.
Moveobjects on/off Możliwość budowy poza granicami działki i poruszanie zwykle niedostępnymi obiektami (np. śmietnikiem, skrzynką na listy, a także Simami).
familyfunds [nazwa 
  rodziny] #
Zamiast # wpisz dowolną liczbę, by uzyskać dodatkowe Simoleony dla dowolnej rodziny.
set career [RODZAJ KARIERY/POZIOM] Daje możliwość samodzielnego wyboru kariery dla zaznaczonego Sima.
force event  Kliknij na budynek w którym pracuje Sim by wymusić specjalne wydarzenie.
force opportunity                                                  Kliknij na budynek w którym pracuje Sim by wymusić nowe możliwości rozwoju kariery.
force all events Kliknij na budynek w którym pracuje Sim by wymusić wszystkie możliwości rozwoju kariery.
   

help wyświetlenie wszystkich dostępnych kodów.
help <nazwa kodu> wyświetlenie bliższych informacji o danym kodzie.
quit wyjście z gry.
[strzałka w       górę]            przywołuje ostatnio wpisany kod w tej sesji gry.

 
resetSim <imię i nazwisko Sima> użyj tego kodu w niezmiernie rzadkiej sytuacji, gdy Sim „utknie” podczas interakcji lub gdzieś w mieście, lub też jakiś obiekt przyczepi się do Sima. Sim zostanie zbudowany zupełnie od nowa, więc może upłynąć chwila, zanim ponownie pojawi się na ekranie. 
Przykład użycia: resetSim Mortimer Ćwir
 
fps [on|off]  włącza lub wyłącza wyświetlanie liczby wyświetlanych klatek na sekundę w prawym górnym rogu ekranu.
moveObjects [on|off]                                               usuwa ograniczenia umieszczania obiektów w trybach kupowania i budowania. Usuwa ograniczenia narzędzia dłoni dotyczące obiektów używanych lub normalnie nieruchomych. Po włączeniu tego kodu mogą występować problemy z elementami gry podczas generowania i manipulacji obiektami ukrytymi itd. Zauważ, że ten kod umożliwia usuwanie obiektów, których normalnie nie można usunąć, na przykład Simów. Gdy usuniesz te obiekty, nie będzie można ich przywrócić, więc uważaj!
constrainFloorElevation [true|false] pozwala dowolnie zmieniać teren niezależnie od obiektów, Simów i innych struktur Ściany, podłogi i inne obiekty będą przesuwać się razem z terenem. W ten sposób możesz postawić mur na stoku wzgórza lub stok ten wybrukować. Pamiętaj jednak, że postawienie nowej ściany lub podłogi spowoduje ponowne wyrównanie terenu. Ponadto obiekty, które normalnie wymagają równego podłoża, nadal będą go wymagać.
 disableSnappingToSlotsOnAlt [on|off]  gdy opcja ta zostanie włączona, obiekty nie będą wskakiwały w sloty przy wciśniętym klawiszu Alt. Funkcja ta jest przydatna podczas ustawiania np. krzeseł w pobliżu stołów, jeśli nie chce się, aby automatycznie ustawiały się równo ze stołem, lub podczas umieszczania lad obok innych lad itp.
hideHeadlineEffects [on|off] ukrywa wszystkie efekty nad Simami, takie jak dymki myśli i rozmów.
fadeObjects [on|off] określa, czy obiekty będą stawały się przezroczyste w miarę zbliżania się do nich kamery. Nie dotyczy Simów.
slowMotionViz <poziom> włącza spowolnienie animacji w grze. Wprowadzenie wartości zmiennej „poziom” jest opcjonalne. Prawidłowe wartości mają zakres od 0 = tempo normalne, do 8 = tempo najwolniejsze.
unlockOutfits [on|off] ubrania związane z konkretnymi zawodami będą dostępne jako opcje w trybie tworzenia Sima. Ten kod musi zostać użyty przed uruchomieniem trybu tworzenia Sima.
 

 
   
   
   Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twój adres email:
Twoja wiadomość: